O nadačním fondu

Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v roce 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu je společnost CENTRAL GROUP. Firma na své náklady rovněž zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s činností fondu. Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání. Za 15 let CENTRAL GROUP přispěl Nadačnímu fondu pro zdraví dětí 20 milionů korun, které byly využity na financování 180 lékařských projektů.

Poslání a výsledky nadačního fondu

Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných stážích, kongresech a konferencích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely mimořádně důležitá. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení. Nově připravuje i financování zdravotní péče o matky a jejich děti nacházející se v tíživé životní situaci, zejména pak z oblastí ohrožených humanitární krizí.

Děkujeme partnerům nadačního fondu

Nadace BigBoard Vekra - Okna a dveře Hypercube Obecní Dům

Děkujeme partnerům nadačního fondu

Nadace BigBoard Vekra - Okna a dveře Hypercube Obecní Dům

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

„Ústav pro péči o matku a dítě v Praze je jedním z předních gynekologických a perinatologických evropských pracovišť. Vysoké odborné úrovně ve všech oblastech oboru a zejména pak unikátní operace plodu v děloze těhotné ženy bylo dosaženo mnohaletou a usilovnou prací odborných týmů ústavu i přístupem k pokročilým technologiím. Nedílnou součástí tohoto procesu je kontinuální vzdělávání odborníků a prezentace jejich klinické vědecké práce na národní i mezinárodní úrovni, kde patří naši lékaři mezi uznávané odborníky. Odborných úspěchů jsme mohli dosáhnout i díky pomoci Nadačního fondu pro zdraví dětí a jejího nejvýznamnějšího donátora, společnosti CENTRAL GROUP. Bez pomoci nadačního fondu by byly naše úspěchy nemyslitelné. Velmi si vážíme podpory a děkujeme Nadačnímu fondu pro zdraví dětí.“

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.

předseda představenstva CENTRAL GROUP a. s.

„Naše společnost je zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí a již patnáct let pomáháme dobré věci. Za tu dobu jsme nadačnímu fondu přispěli částkou ve výši 20 milionů korun. Cítíme to jako svou společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem CENTRAL GROUP je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“