O nadačním fondu

Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v únoru 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu je společnost CENTRAL GROUP. Firma na své náklady rovněž zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s činností fondu. Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání.

Poslání a výsledky nadačního fondu

Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných stážích, kongresech a konferencích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely klíčová. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení. Za 14 let podpořil již 175 projektů.

Nadační fond pro zdraví dětí zajistil Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí desinfekční přístroje i nanotextilie do ochranných roušek

Organizační struktura

Správní rada

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu pro zdraví dětí
je jejím orgánem správní rada.

  • Judr. Pavlína Fojtíková, Ph.D. – předsedkyně správní rady
  • MUDr. Petra Šaňáková – členka správní rady
  • Ing. Ladislav Váňa – člen správní rady
  • Ing. Ivo Zachoval – Revizor

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

„Ústav pro péči o matku a dítě v Praze se zařadil mezi přední gynekologická a perinatologická pracoviště v Evropě. V současnosti poskytuje špičkovou komplexní péči o ženu ve všech etapách jejího života. Poskytuje i velmi specifickou péči o ohrožený plod ještě před jeho narozením včetně operačních zákroků uvnitř dělohy. Zajišťuje i následnou péči o kriticky ohroženého novorozence. Dosažení současné kvality této vysoce specializované péče vyžadovalo mnohaleté úsilí celého týmu ústavu. Mezi hlavní předpoklady úspěšného rozvoje ústavu bylo kromě zajištění velmi sofistikované a nákladné techniky zejména držet krok vývoje oboru, který se nikdy nezastaví a běží nepředstavitelně rychle. Neodmyslitelnou součástí tohoto procesu je i kontinuální vzdělávání odborných týmů a možnost prezentace výsledků jejich práce na národní a mezinárodní úrovni. Naši lékaři spolupracují v oblasti péče o těhotnou ženu a dítě s předními evropskými pracovišti, pravidelně vystupují s výsledky své činnosti na odborných fórech, mnozí se zařadili mezi uznávané evropské odborníky. Aktuální stav a výsledky naší práce by byly nemyslitelné bez pomoci Nadačního fondu pro zdraví dětí a jejího nejvýznamnějšího donátora, společnosti Central Group. Bez této pomoci bychom nebyli tam, kde nyní jsme. Velmi si vážíme této letos již čtrnáctileté spolupráce a děkujeme Nadačnímu fondu pro zdraví dětí za ohromnou podporu a pomoc umožňující rozvoj a dosažení našich nejvyšších odborných cílů v oblasti špičkové péče o matku a dítě.“

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.

předseda představenstva CENTRAL GROUP a. s.

„Naše společnost je zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí. Jsem moc rád, že už čtrnáct let můžeme pomáhat dobré věci. Za tu dobu jsme nadačnímu fondu již přispěli mnohamilionovými částkami. Cítíme to jako svou společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem CENTRAL GROUP je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“